IGOFX 超級經理競賽獲獎者

Banner-winner-list-tw

IGOFX很高興地宣布超級經理大賽的獲獎者!這次比賽是世界各地交易者競爭的難得機會。同時, 交易者也可以利用豐富的獎金來增加交易薪金。

“恭喜獲獎者! 所有獲獎者都將獲得豪華獎品, 包括梅賽德斯 – 奔馳, 本田思迪, Iphone 7+以及豐富的現金獎。超過總值$ 200,000美元的獎品被贈送! 按照以下清單得知誰是幸運者。你是其中之一嗎?”

排行榜結果

排名 交易帳戶 電郵 獎品
第一名 - 梅賽德斯奔馳E級系列
1 300126 [email protected] 梅賽德斯奔馳 E300L
第二名 - 本田思迪
2 300744 [email protected] 本田思迪 E
第三名 - Iphone 7 Plus
3 315850 [email protected] Iphone 7 Plus
4 309978 [email protected] Iphone 7 Plus
5 201984 [email protected] Iphone 7 Plus
6 329311 [email protected] Iphone 7 Plus
7 309542 [email protected] Iphone 7 Plus
第四名 - $1000 美元
8 373932 [email protected] $1000 美元
9 311365 [email protected] $1000 美元
10 306068 [email protected] $1000 美元
11 339450 [email protected] $1000 美元
12 300116 [email protected] $1000 美元
13 334080 [email protected] $1000 美元
14 339986 [email protected] $1000 美元
15 324291 [email protected] $1000 美元
16 91442 [email protected] $1000 美元
17 327978 [email protected] $1000 美元
第五名 - $500 美元
18 338801 [email protected] $500 美元
19 383086 [email protected] $500 美元
20 340602 [email protected] $500 美元
21 308002 [email protected] $500 美元
22 329349 [email protected] $500 美元
23 327405 [email protected] $500 美元
24 345456 [email protected] $500 美元
25 318158 [email protected] $500 美元
26 333731 [email protected] $500 美元
27 309503 [email protected] $500 美元
28 325664 [email protected] $500 美元
29 368326 [email protected] $500 美元
30 314995 [email protected] $500 美元
31 322514 [email protected] $500 美元
32 306068 [email protected] $500 美元
33 159616 [email protected] $500 美元
34 308638 [email protected] $500 美元
35 306610 [email protected] $500 美元
36 187067 [email protected] $500 美元
37 324837 [email protected] $500 美元

風險警告:

交易商品期貨,期權和場外外幣產品有巨大的風險。
請閱讀我們的風險披露